Επιστημονικός υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ο κ. Ν. Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σχετικά με την επιστήμη των ΓΣΠ. Έχει μακροχρόνια εμπειρία τόσο στην ανάπτυξη εφαρμογών, όσο και στη διδασκαλία των ΓΣΠ. Έχει διδάξει για μία δεκαετία στα ΤΕΙ Αθηνών (σχολή ΣΤΕΦ) το μάθημα των ΓΣΠ, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και σαν εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝΕΠ). Επιπλέον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εισηγητών του ΕΚΕΠΙΣ και έχει συνεργαστεί με πολλά ΚΕΚ. Έχει πλούσια συγγραφική δραστηριότητα στον χώρο της επιστήμης των ΓΣΠ, με εξι εκδοθέντα βιβλία και πλήθος δημοσιεύσεων, μονογραφιών και εκπαιδευτικών σημειώσεων.

Ο κορμός των εισηγητών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας, έχει παραμένει ο ίδιος μετά τη λήξη της συνεργασίας μας με το ΕΜΠ.

Όλοι τους, διαθέτουν διδακτορικούς ή μεταπτυχιακούς τίτλων σπουδών, ή είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Χαρακτηριστικό τους, ότι όλοι τους διετέλεσαν σπουδαστές των εκπαιδευτικών μας σεμιναρίων έχοντας βιώσει και αφομοιώσει τις βασικές αρχές του μαθησιακού μοντέλου μας, όπως η συνεργατική μάθηση, η αυτοδιδασκαλία και η ψυχολογική υποστήριξη των σπουδαστών.

Gis Education | Copyright © 2011. All Rights Reserved.