Οι εκπαιδευόμενοι εξεικοιώνονται με Βασικές διαδικασίες των ΓΣΠ, όπως η συλλογή γεωχωρικών δεδομένων, η  δημιουργία Βάσεων Γεωχωρικών Δεδομένων, τα προβολικά Συστήματα του Ελλαδικού χώρου, τις προαναλυτικές Διαδικασίες, την χωρική ανάλυση, την μοντελοποίηση διαδικασιών και την δημιουργία ελκυστικών χαρτών, συμβόλων και βιβλιοθηκών συμβόλων

Σύνοψη 1ης εβδομάδας "Εισαγωγή στα ΓΣΠ"

 • Διαλέξεις για το τί είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
 • Εργασίες- ασκήσεις
 • Ζωντανή συζήτηση
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα τι είναι ΓΣΠ. Παρακαλώ να εγγραφείτε όλοι σε αυτό το forum
 • Τεστ αξιολόγησης βαθμολογούμενο
Σύνοψη 2ης εβδομάδας "Αναπαράσταση Χωρικής Πληροφορίας"
 • Διαλέξεις Αναπαράστασης Χωρικής Πληροφορίας
 • Σύνδεση με Δικτυακό Τόπο του NCGIA
 • Εργασίες- ασκήσεις
 • Ζωντανή συζήτηση
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα την αναπαράσταση της χωρικής πληροφορίας. Παρακαλώ να εγγραφείτε όλοι σε αυτό το forum
 • Τεστ αξιολόγησης βαθμολογούμενο

Σύνοψη 3ης εβδομάδας "Συλλογή χωρικών Δεδομένων"

 • Διαλέξεις Συλλογής χωρικών Δεδομένων
 • Σύνδεση με Δικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου Colorado
 • Εργασίες- ασκήσεις για εισαγωγή με δεδομένα απο GPS και γεωμετρικές κατασκευές.

Σύνοψη 4ης εβδομάδας "Συλλογή χωρικών Δεδομένων" συνέχεια...

 • Διαλέξεις Συλλογής χωρικών Δεδομένων (Οι ίδιες με την 3η εβδομάδα)
 • Σύνδεση με Δικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου Colorado
 • Εργασίες- ασκήσεις για Heads Up ψηφιοποίηση και διόρθωση υπάρχοντος αρχείου
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα την εισαγωγή δεδομένων. Είναι ανοικτό το forum της 3ης Εβδομάδας

Σύνοψη 5ης εβδομάδας "Συλλογή χωρικών Δεδομένων" συνέχεια...

 • Διαλέξεις Συλλογής χωρικών Δεδομένων (Οι ίδιες με την 3η εβδομάδα)
 • Σύνδεση με Δικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου British Columbia
 • Εργασία - ασκηση για ημιαυτόματη και αυτόματη ψηφιοποίηση από raster σε vector
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα την εισαγωγή δεδομένων.

Σύνοψη 6ης εβδομάδας "Προβολικά Συστήματα"

Διαλέξεις για τα Προβολικά Συστήματα
 • Σύνδεση με Δικτυακό Τόπο του Πανεπιστημίου Colorado, και British Columbia
 • Εργασίες- ασκήσεις (Εφαρμογή με το Λογισμικό Goord_gr και ArcGIS)
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα τα Προβολικά Συστήματα στην Ελλάδα

Σύνοψη 7ης εβδομάδας " Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων "

 • Διάλεξη για τα Δομές των αρχείων που υποστηρίζει το ArcGIS
 • Διαλέξεις σχετικα΄με τις  Βάσεις Γεωχωρικών Δεδομένων
 • Εργασίες- ασκήσεις (Εφαρμογή Γεωβάσης με ArcGIS)

Σύνοψη 8ης εβδομάδας "Γεωβάσεις"

 • Διάλεξη για τις Γεωβάσεις
 • Διάλεξη απο την εταιρεία ESRI (white Paper)
 • Εργασίες- ασκήσεις (Εφαρμογή Γεωβάσης με ArcGIS)
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα Γεωβάσεις
 • Ζωντανή συζήτηση

Σύνοψη 9 εβδομάδας "Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων"

 • Διάλεξη για την διαχείριση των Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Ασκήσεις
 • Εργασίες απλοποίησης ορίων, χωρικής επιλογής, χωρικής σύνδεσης και προαναλυτικών εργασιών

Σύνοψη 10ης Εβδομάδας "Χωρική Ανάλυση"

 • Διαλέξεις για την χωρική ανάλυση
 • Εργασίες- ασκήσεις για ένωση , ταυτότητα γεωγραφικών επιπέδων
 • Ζωντανή συζήτηση
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα Γεωγραφική ανάλυση

Σύνοψη 11ης Εβδομάδας " Χωρική Ανάλυση" Συνέχεια..........

 • Εκφώνηση και δεδομένα για την παράδοση Θέματος
 • Εργασίες- ασκήσεις για τομήνγεωγραφιλών επιπέδων και κοντινότερης απόστασης
 • Ζωντανή συζήτηση
 • Ομάδα συζήτησης (forum) με Θέμα Γεωγραφική ανάλυση

Σύνοψη 12ης Εβδομάδας " Χωρική Ανάλυση" Συνέχεια....

 • Θέμα προς παράδοση (συνέχεια.....)
 • Εργασίες- ασκήσεις διάνοιξης νέας οδού, εύρεση περιοχών κατάλληλων για Βιομηχναική Περιοχή
 • Ζωντανή συζήτηση

Σύνοψη 13ης Εβδομάδας  "Χωρική Ανάλυση" Συνέχεια....

 • Εργασίες- ασκήσεις μοντελοποίησης διαδικασιών (Model Builder)
 • Ζωντανή συζήτηση
 • Βαθμολογούμενο Τέστ για την χωρική Ανάλυση

Σύνοψη 14ης Εβδομάδας   Χαρτογραφία και ΓΣΠ

 • Εισήγηση  Χαρτογραφία και ΓΣΠ
 • Εργαστήριο Οι ασκήσεις δημιουργίας τρισδιάστου γεωλογικού χάρτη 
 • Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους σχετικά με χαρτογραφία
 • Ζωντανή συζήτηση

Σύνοψη 15ης Εβδομάδας   Χαρτογραφία και ΓΣΠ (συνέχεια)

 • Αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • Εργαστήριο σχετικά με την δημιουργία χαρτογραφικών συμβόλων
 • Ζωντανή συναντηση

Σύνοψη 16ης Εβδομάδας   Χαρτογραφία και ΓΣΠ (συνέχεια)

 • Αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους
 • Εργαστήριο σχετικά με την χαρτογραφική απεικόνιση
 • Ζωντανή συναντηση
 • Βαθμολογούμενο Τέστ για την χαρτογραφία
Σύνοψη 17ης Εβδομάδας   Γεωκωδικοποίηση Διευθύνσεων
 • Διάλεξη για τη Γεωκωδικοποίηση
 • Ασκηση Γεωκωδικοποίησης
 • Ζωντανή συναντηση